Priser

Her er en liste over nogle af de mest almindelige tandbehandlinger, som er det man kalder for frie ydelser – altså behandlinger hvor den enkelte tandklinik selv kan bestemme sin pris i modsætning til sygesikringsydelser, som er aftalt med det offentlige og er ens på alle klinikker.

Det kan være svært for dig, som patient, at gennemskue de enkelte priser og hvorfor der kan være forskel fra behandling til behandling. Derfor giver vi altid gerne et overslag inden en behandling påbegyndes. Vi er forpligtede til at give dig et overslag når prisen forventes at overstige kr. 2500,-

Ellers kan der ses prislister på www.sundhed.dk. Vær opmærksom på at nogle tandlæger angiver helt urealistiske prisintervaller, som ikke kan bruges til andet end vildledning (f.eks. fra 1,- til 8.400,-)

 

I øjeblikket er prislisten under udarbejdelse da vi endnu ikke har fået indarbejdet de fulde konsekvenser af af regionernes opsigelse af Tandlægeoverenskomsten og Sundhedsministerens iværksættelse af en særlov.

 

Husk at “Ærgelsen over dårlig kvalitet huskes længere end glæden over en lav pris”